Rochovska.cz

Jaké služby poskytujeme

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 

Nabízíme Vám kompletní zpracování daňové evidence - od převzetí prvotních dokladů od klienta, po zaúčtování a zpracování měsíčních nebo čtvrtletních výkazů dle požadavků klienta.  

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 

Kompletní zpracování účetnictví. Zpracování účetních výkazů, tzn.:

MZDY A PERSONALISTIKA 

Kompletní zpracování mzdové a personální agendy v programu UNICOS, zajištění všech výkazů pro příslušné úřady a kontakt s těmito úřady ve věcech personalistiky a mezd (přihlášky, odhlášky, měsíční mzdové výkazy, ELDP …). 
Měsíčně spočítáme výplaty včetně veškerých dohod či odměn a připravíme veškeré bankovní příkazy. 
  
 

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Na základě účetnictví Vám zpracujeme veškerá daňová přiznání. Zajistíme doručení těchto daňových přiznání příslušnému správci daně a klientovi předáme kopie.  

OSTATNÍ SLUŽBY

Cestovní příkazy, knihy jízd, sledovaní průměrné spotřeby PHM u vozidel klientů, sledování vývoje zakázek, účetní poradenství, ostatní administrativní práce dle požadavků klienta (např. fakturace, zakládání společností s.r.o. ….)

Samozřejmostí je zastupování klienta při kontrolách FÚ, OSSZ, ZP, ŽÚ, ÚP.

 

Naší snahou je klientovi co nejvíc odlehčit!