Rochovska.cz

Ceník

Cena za zpracování účetnictví se liší podle konkrétních podmínek a skutečné pracnosti. Proto je náš přístup ke každému klientovi naprosto individuální.

Ceny za služby mohou být stanoveny po dohodě s klientem buď paušální částkou (např. měsíční, čtvrtletní) nebo jsou služby placeny za položky v účetním (peněžním) deníku.

Cena bude dohodnuta při osobním jednání tak, aby byla přijatelná pro obě strany a bude uvedena v písemné smlouvě o poskytování služeb.

Fakturace za opakované služby je prováděna měsíčně. Cena za položku se rozumí řádek v účetním deníku.